Várak a Hochosterwitz

Hochosterwitzi várkastély

7.7/10

A hochosterwitzi várkastély, amely nevét a szlovák Ostrovica azaz éles szóból kapta, Ausztriában, a mai Sankt Georgen am Längsee község területén található, Karintia egyik jelképe.

Fekvése

A vár egy 175 méter magas dolomitsziklán áll Sankt Veit an der Glantól keletre, a Magdalensberg északi vonulata mögött.

Története

A kerámialeletek arra utalnak, hogy a szikla már a korai bronzkor óta lakott volt, találtak a halstatti- és a La-Tène-kultúrára utaló nyomokat is, a legtöbb tárgy azonban a római korhoz kapcsolódik. Egyes használati tárgyak (például orsók) jelenlétéből tartós településekre lehet következtetni.

A sziklakúp első említése 860-ból maradt fenn Astarwizza (= éles hegy) néven. A vár a 12. század közepéig a salzburgi érsekség birtoka, majd 1478-ig hűbérbirtokként von Osterwitz pohárnok kezében volt. A salzburgi érsek 1509-ben kezdte el a vár átépítését. 1541-ben a várat Georg von Khevenhüllernek zálogosították el, aki 1571-ben meg is vásárolta. Khevenhüller 1586-ig kiépíttette a várat a ma látható formájában, és az építmény azóta megszakítás nélkül a Khevenhüller család tulajdona.

Egy népszerű monda szerint Margit tiroli hercegnő ostrom alá vette a várat, amelyet azoban a várbeliek furfaggal megmentettek. A történészek szerint ez a történet teljesen valószínűtlen.

Az építmény

Jellegzetesek és műszaki szempontból érdekesek a várba vezető sziklába vájt, kanyargós út erődítései a 14 nagyméretű kapuépülettel. Az út közepesen emelkedve mély szakadékokon ível át, esetenként kifaragott sziklafalak mellett halad vagy térré szélesedik ki, mígnem eléri a vár főépületét. A Narrensteig azaz bolondösvény az éles, sziklás nyugati részen halad, kikerülve a főút kapuit. Ennek a bejáratnak a lezárása miatt az alsó részen keresztbe egy falat építettek, néhány toldaléképülettel, amelyek nem maradtak fenn. A 13. századi Unrest krónikás műve szerint mindkét jól védhető bejárat létezett már a legkorábbi időkben is.

A várnak a középkori része mellett van egy újkori értelemben vett erődítménye is. Egy 1388-ból származó híradás szerint a vár eredetileg egy négyzetes toronyból, a hozzá csatlakozó lakóépületekből és a kis várkápolnából állt, amelyet tetőpárkányos, lőrésekkel ellátott falak védtek. Az építmény magja azaz a felső vár, önálló védmű, amelynek részben vörös homokkőből, részben zöldpalából épült, fehér mészkővel és márvánnyal díszített kapui a manierista építészet figyelemreméltó darabjai.

A vár véderejét a bejáratokat védő kapuk határozták meg. Az ügyes elhelyezés miatt a vár bevehetetlen volt, mert a támadónak egyesével kellett volna bevennie a kapukat, miközben minden oldalról támadásnak volt kitéve.

1. Fähnrichtor (Zászlóskapu), 1575

A kaput két életnagyságúnál nagyobb zászlólengető lovag díszíti, ezekről kapta a nevét. A zászlók színe fekete-sárga (a Khevenhüller család színei) és vörös-fehér (az ország színei). und „rotweiß“ (die Landesfarben). Schlussstein szerint a kapu építését 1580-ban fejezték be.

A kapu fekvése és kialakítása stratégiailag jól átgondolt. A kaputól jobbra lejtős, megközelíthetetlen terület található, balra sziklafal emelkedik, amely az akkor viszonyok között bevehetetlen volt. A földszinten két hátul nyitott helyiség lehetővé tette az átjárást, mellette viszont van egy helyiség a védők számára, amely a kapu előreugró, lőrésekkel ellátott részével együtt oldalról biztosította a kapufrontot. A vasalt kapu hajdan festett volt, rajta bronzból készült kosfőt formázó kopogtatókkal, amelyek ma a múzeumban vannak kiállítva.

2. Wächtertor (Őrök kapuja), 1577

Az Őrök kapujához keskeny sziklaösvény vezet a Zászlóskaputól. Baloldalt a hatalmas sziklafalhoz van illesztve, jobbra szakadék tátong. A kapu kettős erkélye résekkel van ellátva, ami alkalmassá teszi a védekezésre. Ostrom esetén az ablakokat vasalt szekrényekkel zárták el. A kapu belsejéből lépcső vezet egy kis sziklaplatóra, ahonnan köveket lehetett hajítani a támadókra.

A bejáratot gazdag márványberakás díszíti. A múzeumban látható portál pompásan ki volt cifrázva sárgaréz kopogtatókkal és gyűrűkkel, állatfej alakú kopogtatókkal, vasalt díszítésekkel és festményekkel. A tető éghetetlen kőzsindelyből készült. A kapu 1577-ben készült el.

3. Nautor (Gályakapu), 1578

A kaput azért nevezték el így, mert az alaprajza hajóorrhoz hasonló. A kapuhoz vezető út igen keskeny és szándékosan halad szorosan a sziklák mellett, hogy a feltételezett támadók nehezen tudják megrohamozni a kaput.

4. Engelstor (Angyalkapu), 1577

A tekintélyes építményt elöl és hátul mély szakadék, a hegy oldaláról egy meredek sziklafal védi. Még most is láthatók rajta a hajdani felvonóhíd láncainak a nyomai. A hegy irányába vezető átjáró mellett volt még egy kijárat is a csatlakozó térre. A legénység számára egy külön őrházat építettek, amelynek emeletén hálóhelyek, a pincéjében pedig a tartalékkészletek voltak.

A portál vörös homokkőből készült. A márványból készült zárókövön angyalt ábrázoló dombormű található, amely a kapu névadója. Az 1577-es évszám valószínűleg az átépítés időpontját jelöli.

5. Löwentor (Oroszlánkapu), 1577

Az ötödik kapu az egykor a vasalt ajtószárnyakra festett oroszlánokról kapta a nevét. A zárókövön egy kereszt rajzolódik ki, felette egy Jézust ábrázoló márvány dombormű.

A híd hátsó része felvonóhídként van kialakítva, amelynek a görgőnyílásai még felismerhetőek a kapu falában. A hidat működtető gépezet a felső szinten helyezkedett el, amelyet a sziklás lejtőn át vagy pedig a negyedik kaputól a hatodikhoz vezető ösvényen lehetett megközelíteni.

6. Manntor (Férifkapu), 1578

A hatodik kapu különleges példája a Hochosterwitzet védő berendezések sokrétűségének: A rövid, dongaboltozatos átjáró bejárata nincs elzárva és csak a hátsó részén van egy kapu, amelyet azonban csak az ostromlókkal szembeni irányban lehetett kinyitni. Magát az átjáró helyiséget két oldalról lőréseken át illetve a tetőről beöntőnyíláson át lehetett védeni. A kaputól balra állt egy őrszem, aki az út kapu előtti részét tartotta megfigyelés alatt. A kapu mögötti körfal tetőpárkányáról még mindig be lehetett avatkozni abban az esetben, ha a kapu elesik.

A kapun egy feliratos kő az 1578-as évszámot viseli.

7. Khevenhüllertor (Khevenhüller-kapu), 1582

A hetedik kapu a legpompásabb az összes kapu között. A köríves kaput egy zöldpalából készült rusztikus keret övezi. Felette az oroszlánfővel és a Khevenhüller-címerrel díszített zárókő, illetve egy fülkében a vár építtetőjének márvány domborműve található teljes fegyverzetben de sisak nélkül. A háromszintes kapuépítmény tetőpárkánnyal van ellátva, a felső szint gyámköveken nyugszik.

8. Landschaftstor, 1570

A vörös homokkőből készült kapu egy sziklameredély fölé épült. A kapun belül a felvonóhídhoz egy forgó központi tengely csatlakozik. Ez azt jelentette, hogy az esetleges ostromló hirtelen egy szakadék előtt találta magát és csak a bezárt felvonóhidat látta . A kaput piramiskváder szegélyezi, felette Karintia címere látható.

9. Reisertor

A kilencedik kapun egy feliratos kő látható, rajta szárnyas homokórával és mérleggel.

10. Waffentor (Fegyverkapu)

A masszív köríves kapu felett Károly főherceget ábrázoló dombormű található.

11. Mauertor (Kőműveskapu), 1575

A kapu falai kloritpalából készültek.

12. Brückentor (Hídkapu)

A kapu felső szintjén találhatók a felvonóhíd láncai.

13. Kirchentor (Templomkapu), 1579

A kapunál ágazik el az út a vártemplom felé, ami ellentétben magával a várral az egész lakosság rendelkezésére állt. Érdekes az Itáliából származó portál, amelynek a felső részén a tizenkét apostol és Krisztus mellképe áll. A templom barokk főoltárán a templom egyik védőszentje, Szent Nepomuk képe található. A Khevenhüller hercegek családi sírja 1607 óta van a templomban, amikor a rekatolizált villachi lelkész megtagadta, hogy a protestáns Franz von Khevenhüllert a villachi dómban helyezzék nyugalomra.

A templomkapu az őrség bástyájához csatlakozik.

14. Kulmertor (Kulmer-kapu), 1575

Az utolsó kapu, amely 1575-ben épült, a Kulmer családról kapta a nevét, akik hosszú idő óta a látták el a vár felügyeletét. A kapu előtt egy híd ível át a mély árkon. A hosszúkás, boltíves építményen belül az út 90 fokos fordulatot vesz és a tényleges vár előtt hosszan elnyúló elővárhoz vezet.

A rusztikus portál vörös homokkőből készült. Az északnyugati fal külső részén egy feliratos tábla található, valamint egy római kori dombormű egy áldozatot bemutató nővel.

Idegenforgalom

A hochosterwitzi várkastély áprilistól októberig belépti díj ellenében látogatható. A felvonó használata helyett a 14 kapun át vezető gyalogutat szokták javasolni.

A Klagenfurt melletti Minimundusban megtalálható a várkastély 1:25-ös léptékű makettje.

Forrás

Шаблон:Fordítás

Irodalom

  • Paul Grueber: Die Burg Hochosterwitz, Verlag Kollitsch, Klagenfurt 1925
  • Karl Ginhart: Die Burg Hochosterwitz in Kärnten, Verlag Filser, Wien 1927
  • Georg Khevenhüller-Metsch: Die Burg Hochosterwitz in Kärnten und ihre Geschichte. saját kiadás, Hochosterwitz 1953, ASIN B0000BK4PV
  • Ernst Bacher ua: DEHIO - Die Kunstdenkmäler Österreichs. Anton Schroll & Co, Wien 1981, ISBN 3-7031-0522-4

Külső hivatkozások

Шаблон:Commons

Kategóriák:
Komment elküldése
Tippek
Rendezzük meg:
Gašper Roža Rožanc
2014. october 15.
Awesome Castle, nice defence architecture, see blacksmith work for real :-) Would recommend to take the lift to the top, and walk to the bottom. Priceless views. ...
Jo Ru
2013. june 27.
Go up by elevator. It is impressive. And down on foot. ;)
Jürgen Simma
2013. september 8.
12 euro for entrance, 6 for elevator
Anastasia Petrič
2015. february 28.
Breathtaking beauty!
Gianluca Diegoli
2010. august 3.
38 € for a family of 4. But it's impressive.
Peter Heinisch
2013. august 17.
Sehr sehenswert
Elhelyezkedés
Térkép
Cím

Hochosterwitz 4, 9314 Hochosterwitz, Ausztria

Útvonaltervezés
Nyitva tartás
Mon-Sun 10:00 AM–5:00 PM
Referenciák

Burg Hochosterwitz on Foursquare

Hochosterwitzi várkastély on Facebook

Hotel Fuchspalast

kiindulási $66

Hotel Aragia

kiindulási $75

ARCOTEL Moser Verdino

kiindulási $81

Hotel Palais Porcia

kiindulási $87

Hotel Goldener Brunnen

kiindulási $104

Biolandhaus Arche

kiindulási $80

Ajánlott látnivalók a közelben

Lásd az összeset Lásd az összeset
Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Filialkirche St. Sebastian (Launsdorf)

A Filialkirche St. Sebastian (Launsdorf) turisztikai attrakció, a

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Saint George's Abbey, Längsee

St. George's Abbey (Deutsch. Stift St. Georgen) is a monastic complex

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Burgruine Taggenbrunn

Burgruine Taggenbrunn is a castle in Carinthia, Austria.

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Burgruine Liebenfels

Burgruine Liebenfels is a castle in Carinthia, Austria.

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Burg Mannsberg

Burg Mannsberg is a castle in Carinthia, Austria.

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Burgruine Waisenberg

Burgruine Waisenberg is a castle in Carinthia, Austria.

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Burgruine Hardegg

Burgruine Hardegg is a castle in Carinthia, Austria.

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Virunum

Claudium Virunum was a Roman city in the province of Noricum, on

Hasonló látnivalók

Lásd az összeset Lásd az összeset
Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Neuschwanstein

A neuschwansteini kastély (németül: Schloß/Schloss Neuschwanstein, mag

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Prágai vár

Prágai várPražský hradA vár középső része dél felől, a Szent Vitu

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Angyalvár

32px  A Róma történelmi központjavilágörökségi helyszín része

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Frederiksborg kastély

Frederiksborg kastély (dánul: Frederiksborg Slot) egy kastély a dá

Hozzáadni a Kívánságlistához
Voltam már itt
Meglátogatott
Lednice–valticei kultúrtáj

A lednice–valticei kultúrtáj Břeclav járásban található. 1996-ban

Az összes hasonló helyeken