Várak a Hochosterwitz

Hochosterwitzi várkastély

EnMork és 1.846 több ember volt itt
7.6/10

A hochosterwitzi várkastély, amely nevét a szlovák Ostrovica azaz éles szóból kapta, Ausztriában, a mai Sankt Georgen am Längsee község területén található, Karintia egyik jelképe.

Fekvése

A vár egy 175 méter magas dolomitsziklán áll Sankt Veit an der Glantól keletre, a Magdalensberg északi vonulata mögött.

Története

A kerámialeletek arra utalnak, hogy a szikla már a korai bronzkor óta lakott volt, találtak a halstatti- és a La-Tène-kultúrára utaló nyomokat is, a legtöbb tárgy azonban a római korhoz kapcsolódik. Egyes használati tárgyak (például orsók) jelenlétéből tartós településekre lehet következtetni.

A sziklakúp első említése 860-ból maradt fenn Astarwizza (= éles hegy) néven. A vár a 12. század közepéig a salzburgi érsekség birtoka, majd 1478-ig hűbérbirtokként von Osterwitz pohárnok kezében volt. A salzburgi érsek 1509-ben kezdte el a vár átépítését. 1541-ben a várat Georg von Khevenhüllernek zálogosították el, aki 1571-ben meg is vásárolta. Khevenhüller 1586-ig kiépíttette a várat a ma látható formájában, és az építmény azóta megszakítás nélkül a Khevenhüller család tulajdona.

Egy népszerű monda szerint Margit tiroli hercegnő ostrom alá vette a várat, amelyet azoban a várbeliek furfaggal megmentettek. A történészek szerint ez a történet teljesen valószínűtlen.

Az építmény

Jellegzetesek és műszaki szempontból érdekesek a várba vezető sziklába vájt, kanyargós út erődítései a 14 nagyméretű kapuépülettel. Az út közepesen emelkedve mély szakadékokon ível át, esetenként kifaragott sziklafalak mellett halad vagy térré szélesedik ki, mígnem eléri a vár főépületét. A Narrensteig azaz bolondösvény az éles, sziklás nyugati részen halad, kikerülve a főút kapuit. Ennek a bejáratnak a lezárása miatt az alsó részen keresztbe egy falat építettek, néhány toldaléképülettel, amelyek nem maradtak fenn. A 13. századi Unrest krónikás műve szerint mindkét jól védhető bejárat létezett már a legkorábbi időkben is.

A várnak a középkori része mellett van egy újkori értelemben vett erődítménye is. Egy 1388-ból származó híradás szerint a vár eredetileg egy négyzetes toronyból, a hozzá csatlakozó lakóépületekből és a kis várkápolnából állt, amelyet tetőpárkányos, lőrésekkel ellátott falak védtek. Az építmény magja azaz a felső vár, önálló védmű, amelynek részben vörös homokkőből, részben zöldpalából épült, fehér mészkővel és márvánnyal díszített kapui a manierista építészet figyelemreméltó darabjai.

A vár véderejét a bejáratokat védő kapuk határozták meg. Az ügyes elhelyezés miatt a vár bevehetetlen volt, mert a támadónak egyesével kellett volna bevennie a kapukat, miközben minden oldalról támadásnak volt kitéve.

1. Fähnrichtor (Zászlóskapu), 1575

A kaput két életnagyságúnál nagyobb zászlólengető lovag díszíti, ezekről kapta a nevét. A zászlók színe fekete-sárga (a Khevenhüller család színei) és vörös-fehér (az ország színei). und „rotweiß“ (die Landesfarben). Schlussstein szerint a kapu építését 1580-ban fejezték be.

A kapu fekvése és kialakítása stratégiailag jól átgondolt. A kaputól jobbra lejtős, megközelíthetetlen terület található, balra sziklafal emelkedik, amely az akkor viszonyok között bevehetetlen volt. A földszinten két hátul nyitott helyiség lehetővé tette az átjárást, mellette viszont van egy helyiség a védők számára, amely a kapu előreugró, lőrésekkel ellátott részével együtt oldalról biztosította a kapufrontot. A vasalt kapu hajdan festett volt, rajta bronzból készült kosfőt formázó kopogtatókkal, amelyek ma a múzeumban vannak kiállítva.

2. Wächtertor (Őrök kapuja), 1577

Az Őrök kapujához keskeny sziklaösvény vezet a Zászlóskaputól. Baloldalt a hatalmas sziklafalhoz van illesztve, jobbra szakadék tátong. A kapu kettős erkélye résekkel van ellátva, ami alkalmassá teszi a védekezésre. Ostrom esetén az ablakokat vasalt szekrényekkel zárták el. A kapu belsejéből lépcső vezet egy kis sziklaplatóra, ahonnan köveket lehetett hajítani a támadókra.

A bejáratot gazdag márványberakás díszíti. A múzeumban látható portál pompásan ki volt cifrázva sárgaréz kopogtatókkal és gyűrűkkel, állatfej alakú kopogtatókkal, vasalt díszítésekkel és festményekkel. A tető éghetetlen kőzsindelyből készült. A kapu 1577-ben készült el.

3. Nautor (Gályakapu), 1578

A kaput azért nevezték el így, mert az alaprajza hajóorrhoz hasonló. A kapuhoz vezető út igen keskeny és szándékosan halad szorosan a sziklák mellett, hogy a feltételezett támadók nehezen tudják megrohamozni a kaput.

4. Engelstor (Angyalkapu), 1577

A tekintélyes építményt elöl és hátul mély szakadék, a hegy oldaláról egy meredek sziklafal védi. Még most is láthatók rajta a hajdani felvonóhíd láncainak a nyomai. A hegy irányába vezető átjáró mellett volt még egy kijárat is a csatlakozó térre. A legénység számára egy külön őrházat építettek, amelynek emeletén hálóhelyek, a pincéjében pedig a tartalékkészletek voltak.

A portál vörös homokkőből készült. A márványból készült zárókövön angyalt ábrázoló dombormű található, amely a kapu névadója. Az 1577-es évszám valószínűleg az átépítés időpontját jelöli.

5. Löwentor (Oroszlánkapu), 1577

Az ötödik kapu az egykor a vasalt ajtószárnyakra festett oroszlánokról kapta a nevét. A zárókövön egy kereszt rajzolódik ki, felette egy Jézust ábrázoló márvány dombormű.

A híd hátsó része felvonóhídként van kialakítva, amelynek a görgőnyílásai még felismerhetőek a kapu falában. A hidat működtető gépezet a felső szinten helyezkedett el, amelyet a sziklás lejtőn át vagy pedig a negyedik kaputól a hatodikhoz vezető ösvényen lehetett megközelíteni.

6. Manntor (Férifkapu), 1578

A hatodik kapu különleges példája a Hochosterwitzet védő berendezések sokrétűségének: A rövid, dongaboltozatos átjáró bejárata nincs elzárva és csak a hátsó részén van egy kapu, amelyet azonban csak az ostromlókkal szembeni irányban lehetett kinyitni. Magát az átjáró helyiséget két oldalról lőréseken át illetve a tetőről beöntőnyíláson át lehetett védeni. A kaputól balra állt egy őrszem, aki az út kapu előtti részét tartotta megfigyelés alatt. A kapu mögötti körfal tetőpárkányáról még mindig be lehetett avatkozni abban az esetben, ha a kapu elesik.

A kapun egy feliratos kő az 1578-as évszámot viseli.

7. Khevenhüllertor (Khevenhüller-kapu), 1582

A hetedik kapu a legpompásabb az összes kapu között. A köríves kaput egy zöldpalából készült rusztikus keret övezi. Felette az oroszlánfővel és a Khevenhüller-címerrel díszített zárókő, illetve egy fülkében a vár építtetőjének márvány domborműve található teljes fegyverzetben de sisak nélkül. A háromszintes kapuépítmény tetőpárkánnyal van ellátva, a felső szint gyámköveken nyugszik.

8. Landschaftstor, 1570

A vörös homokkőből készült kapu egy sziklameredély fölé épült. A kapun belül a felvonóhídhoz egy forgó központi tengely csatlakozik. Ez azt jelentette, hogy az esetleges ostromló hirtelen egy szakadék előtt találta magát és csak a bezárt felvonóhidat látta . A kaput piramiskváder szegélyezi, felette Karintia címere látható.

9. Reisertor

A kilencedik kapun egy feliratos kő látható, rajta szárnyas homokórával és mérleggel.

10. Waffentor (Fegyverkapu)

A masszív köríves kapu felett Károly főherceget ábrázoló dombormű található.

11. Mauertor (Kőműveskapu), 1575

A kapu falai kloritpalából készültek.

12. Brückentor (Hídkapu)

A kapu felső szintjén találhatók a felvonóhíd láncai.

13. Kirchentor (Templomkapu), 1579

A kapunál ágazik el az út a vártemplom felé, ami ellentétben magával a várral az egész lakosság rendelkezésére állt. Érdekes az Itáliából származó portál, amelynek a felső részén a tizenkét apostol és Krisztus mellképe áll. A templom barokk főoltárán a templom egyik védőszentje, Szent Nepomuk képe található. A Khevenhüller hercegek családi sírja 1607 óta van a templomban, amikor a rekatolizált villachi lelkész megtagadta, hogy a protestáns Franz von Khevenhüllert a villachi dómban helyezzék nyugalomra.

A templomkapu az őrség bástyájához csatlakozik.

14. Kulmertor (Kulmer-kapu), 1575

Az utolsó kapu, amely 1575-ben épült, a Kulmer családról kapta a nevét, akik hosszú idő óta a látták el a vár felügyeletét. A kapu előtt egy híd ível át a mély árkon. A hosszúkás, boltíves építményen belül az út 90 fokos fordulatot vesz és a tényleges vár előtt hosszan elnyúló elővárhoz vezet.

A rusztikus portál vörös homokkőből készült. Az északnyugati fal külső részén egy feliratos tábla található, valamint egy római kori dombormű egy áldozatot bemutató nővel.

Idegenforgalom

A hochosterwitzi várkastély áprilistól októberig belépti díj ellenében látogatható. A felvonó használata helyett a 14 kapun át vezető gyalogutat szokták javasolni.

A Klagenfurt melletti Minimundusban megtalálható a várkastély 1:25-ös léptékű makettje.

Forrás

Шаблон:Fordítás

Irodalom

  • Paul Grueber: Die Burg Hochosterwitz, Verlag Kollitsch, Klagenfurt 1925
  • Karl Ginhart: Die Burg Hochosterwitz in Kärnten, Verlag Filser, Wien 1927
  • Georg Khevenhüller-Metsch: Die Burg Hochosterwitz in Kärnten und ihre Geschichte. saját kiadás, Hochosterwitz 1953, ASIN B0000BK4PV
  • Ernst Bacher ua: DEHIO - Die Kunstdenkmäler Österreichs. Anton Schroll & Co, Wien 1981, ISBN 3-7031-0522-4

Külső hivatkozások

Шаблон:Commons

Kategóriák:
Komment elküldése
Tippek és tanácsok
Jo Ru
2013. june 27.
Go up by elevator. It is impressive. And down on foot. ;)
Anastasia Petrič
2015. february 28.
Breathtaking beauty!
Elhelyezkedés
Térkép
Cím

Hochosterwitz 4, 9314 Hochosterwitz, Ausztria

Útvonaltervezés
Nyitva tartás
Mon-Sun 10:00 AM–5:00 PM
Referenciák

Burg Hochosterwitz on Foursquare

Hochosterwitzi várkastély on Facebook

Hotel Fuchspalast

kiindulási $66

Hotel Aragia

kiindulási $75

ARCOTEL Moser Verdino

kiindulási $81

Hotel Palais Porcia

kiindulási $87

Hotel Goldener Brunnen

kiindulási $104

Biolandhaus Arche

kiindulási $80

Ajánlott látnivalók a közelben

Az összes Az összes
Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Saint George's Abbey, Längsee
Ausztria

Saint George's Abbey, Längsee egy turisztikai attrakció St. Georgen a

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Burg Mannsberg
Ausztria

Burg Mannsberg egy turisztikai attrakció Boden, Ausztria

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Burgruine Waisenberg
Ausztria

Burgruine Waisenberg egy turisztikai attrakció Waisenberg, Ausztria

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Burgruine Hardegg
Ausztria

Burgruine Hardegg egy turisztikai attrakció Hardegg, Ausztria

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Burg Neudenstein
Ausztria

Burg Neudenstein egy turisztikai attrakció Ruhstatt, Ausztria

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Burgruine Taggenbrunn
Ausztria

Burgruine Taggenbrunn egy turisztikai attrakció Taggenbrunn, Ausztria

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Virunum
Ausztria

Virunum egy turisztikai attrakció Töltschach, Ausztria

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Burgruine Liebenfels
Ausztria

Burgruine Liebenfels egy turisztikai attrakció Pulst, Ausztria

Hasonló látnivalók

Az összes Az összes
Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Neuschwanstein
Németország

A neuschwansteini kastély (németül: Schloß/Schloss Neuschwanstein, mag

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Prágai vár
Cseh Köztársaság

Prágai várPražský hradA vár középső része dél felől, a Szent Vitu

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Angyalvár
Olaszország

32px  A Róma történelmi központjavilágörökségi helyszín része

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Frederiksborg kastély
Dánia

Frederiksborg kastély (dánul: Frederiksborg Slot) egy kastély a dá

Hozzáadni a Kívánságlistához
Itt voltam
Meglátogatott
Lednice–valticei kultúrtáj
Cseh Köztársaság

A lednice–valticei kultúrtáj Břeclav járásban található. 1996-ban

Az összes hasonló helyeken