Lehet vásárolni ezt a fényképet Forrás .

Fotók Cha-shih-ch'ü-tsung, Bhután

Photographs taken in the vicinity of city Cha-shih-ch'ü-tsung, Bhután.
Vissza a Cha-shih-ch'ü-tsung oldal
Itt voltam I Want to visit

Photos of interesting places in Cha-shih-ch'ü-tsung city (Bhután) tourist attractions

Dechencholing Palace
Dechencholing Palace